BIRD-NL

Beinvloedbare Risicofactoren voor Preventie van Dementie - Nederlands Consortium voor Kennisontwikkeling

Looptijd: 2023 - 2027

Het onderzoek

BIRD-NL is een landelijk multidisciplinair consortium en is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMW.

Het algemene doel van het BIRD-NL consortium is het ontwikkelen van kennis over risico- en beschermende factoren voor dementie die beïnvloed kunnen worden. Hiermee kan de preventie (het voorkomen dat iemand ziek wordt) van dementie worden verbeterd. Op basis van kennis die we nu hebben over dementie, kan ongeveer 40% van alle ziektegevallen met dementie mogelijk worden voorkomen. Optimale preventie van dementie valt of staat dus met betere behandeling van bestaande risicofactoren én het ontrafelen van nog onbekende oorzaken, zowel op individueel niveau als in de leefomgeving. Om dit te bereiken richt BIRD-NL zich op 4 deelprojecten waarbij de vragen centraal staan:

  1. Hoe denken burgers over risicofactoren, en welke factoren kunnen we individueel of als maatschappij beïnvloeden?
  2. Kunnen we nieuwe risicofactoren identificeren, bijvoorbeeld in ons genoom (erfelijk materiaal), maar ook in ons psychosociale welbevinden of in de leefomgeving?
  3. Kunnen we met al deze kennis voorspellen wie wel dementie krijgt, en wie niet?
  4. Wat zijn dan de meest belovende preventiestrategieën die dit mogelijk kunnen voorkómen in interventiestudies?

BIRD-NL wordt geleid door Arfan Ikram en Frank Wolters vanuit de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC.

Subsidiegevers

  • ZonMw

Samenwerkingspartners

Dit consortium brengt 17 partners uit 10 instellingen samen, waaronder UMCs, universiteiten, expertisecentra en het RIVM.

Gezamenlijk zijn de partners betrokken bij langlopende cohort studies waarin leefstijl-, klinische, biologische en omgevingsdata van 250000 Nederlanders beschikbaar is.

Onderzoeksteam

Vanuit het Erasmus MC zijn betrokken:

  • Arfan Ikram
  • Frank Wolters

Leden onderzoeksteam

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!