ABOARD

A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease

Looptijd: 1 april 2021 – 1 april 2026

Het onderzoek

ABOARD is een onderzoeksproject waar verschillende partijen met elkaar samenwerken aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van de ziekte van Alzheimer. Vanuit het Erasmus MC werken verschillende onderzoekers binnen het ABOARD project. Er lopen twee verschillende onderzoeken:

 • Cultuursensitieve zorg: hoe kan preventie inclusief en cultuursensitief ingericht worden? Inclusie richt zich in dit geval op culturele achtergrond, mate van gezondheidsvaardigheden en geletterdheid.
 • Betere voorspelling van dementie: hoe kunnen we beter voorspellen welke personen het meeste risico hebben op dementie?

Werkwijze cultuursensitieve zorg
Allereerst ontwikkelen wij binnen dit project een best practice, waarbij we gebruik maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden. De kennis en vaardigheden van zorgprofessionals van geheugenpoliklinieken die te maken hebben met een diverse patiëntenpopulatie zullen hierin gebundeld worden. Op deze manier krijgen we inzichten in de wijze waarop cultuursensitieve zorg ingericht kan worden. Daarnaast onderzoeken we kennis over en risicofactoren van dementie bij een diverse populatie in Nederland. Door middel van een literatuur review gaan we dieper in op inclusieve dementie preventie trials. Als laatste onderzoeken wij op welke wijze kwaliteit van leven bij een diverse patiëntenpopulatie het beste gemeten kan worden. Tegelijkertijd worden neuropsychologische tests ontwikkeld waarmee dementie tijdig kan worden gedetecteerd bij mensen met een diverse achtergrond.

Werkwijze betere voorspelling dementie
Tegen de tijd dat iemand wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer, is al vergevorderde schade aan de hersenen opgetreden. Tijdige behandeling, in een vroeger stadium van de ziekte, is dan ook cruciaal om verdere achteruitgang tegen te gaan. Maar hoe ontdekken we nog voordat symptomen optreden wie een verhoogd risico op Alzheimer heeft, en wie niet? Allereerst onderzoeken we of we op beeldvormend onderzoek (MRI scans van de hersenen) betere maten kunnen ontdekken die helpen de voorspelling van dementie te verbeteren. Hierbij gebruiken we ook nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie om meer informatie uit de beelden te halen. Vervolgens gebruiken we bestaande predictiemodellen als basis en onderzoeken we hoe deze verbeterd kunnen worden met nieuwe informatie, waaronder beeldvormend onderzoek, maar ook genetische risicoprofielen, of bloedbepalingen. Hierbij hebben we ook oog voor de setting (bijvoorbeeld bij de huisarts, of in een academisch ziekenhuis) waarin de data verzameld worden en passen modellen waar mogelijk hierop aan.

Subsidiegevers

 • ZonMw
 • Health Holland

Samenwerkingspartners

 • Pharos
 • Migrantenpoli Erasmus MC

Onderzoeksteam

Cultuursensitieve zorg

 • Drs. Najoua Lazaar, promovenda
 • Drs. Sanne Franzen, postdoc
 • Dr. Janne Papma, projectleider
 • Prof. dr. Francesco Mattace Raso, promotor

Betere voorspelling dementie:

 • Prof. dr. Meike Vernooij, projectleider
 • Dr. Frank Wolters, postdoc/projectleider
 • Prof. dr. Arfan Ikram, promotor
 • Mathijs Rosbergen, MSc, promovendus
 • Jacqueline Claus, MD, promovenda


Contact

Meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/projecten/aboard

Email "cultuursensitieve zorg":
n.lazaar@erasmusmc.nl

Email "betere voorspelling dementie":
f.j.wolters@erasmusmc.nl

Leden onderzoeksteam

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!