Onderzoekers Erasmus MC onderdeel van grootste krachtenbundeling in dementieonderzoek

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw hebben partijen in het dementieveld de krachten gebundeld. ZonMw honoreert vijf multidisciplinaire onderzoeksconsortia. Meerdere onderzoekers vanuit ons centrum en andere afdelingen van het Erasmus MC spelen een belangrijke rol in alle vijf de consortia.

Het Onderzoeksprogramma Dementie is onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Binnen het onderzoeksprogramma zijn vier consortia gehonoreerd met elk een eigen thema en focus. De consortia zijn multidisciplinair. Dit betekent dat onderzoekers gaan samenwerken met zorgverleners, onderwijsinstituten, ervaringsdeskundigen, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Ze gaan voor het einde van het jaar van start.

Deze vijf consortia gaan van start:

1. Fundamenteel onderzoek
Welke ziektemechanismen liggen ten grondslag aan het ontstaan en het beloop van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie (FTD), en vasculaire dementie? Dankzij samenwerking komt er sneller zicht op een betere diagnose en behandeling, en op preventie en therapie.

2. Risicoreductie – Leefstijl 1
Welke interventies zijn effectief om dementie te voorkomen bij mensen met een verhoogd risico op dementie? De onderzoekers helpen mensen met een verhoogd risico om hun leefstijl te verbeteren. Deze mensen bepalen zélf hoe ze dat willen doen.

3. Risicoreductie – Leefstijl 2
Binnen dit consortium wordt onder andere nieuwe kennis ontwikkeld omtrent risico- en beschermende factoren voor dementie. Ook wordt geïdentificeerd welke factoren in welke subgroepen (bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd, socio-economische status, opleiding) het belangrijkste zijn. Resultaten zullen concrete aangrijpingspunten bieden voor preventieve mogelijkheden tegen dementie.

4. Diagnostiek (en prognostiek)
Hoe verbeteren we de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie? Met goede diagnose bedoelen de onderzoekers: Tijdig, Accuraat, en gePersonaliseerd (TAP).

5. Jonge mensen met dementie
Een onderzoek naar oorzaak, diagnose, zorg en behandeling van dementie bij jonge mensen. De onderzoekers beantwoorden meerdere kennisvragen van de wetenschapsagenda Dementie op jonge leeftijd. Zo leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van leven van deze groep patiënten en hun naasten.

Lees hier meer over de consortia
Terug naar het overzicht
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!