Onderzoeksstudent neuroimaging (stage)

Toepassing van neuroimaging (MRI/CT/PET) voor de diagnose en prognose van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie

Algemene informatie

Start: Doorlopend (in overleg)
Duur: In overleg, minimaal 3 maanden
Locatie:
Erasmus MC, Rotterdam

Bedrijfsinformatie

Als Alzheimercentrum zijn wij er voor patiënten met elke vorm van cognitieve klachten en dementie. Wij geven patiënten en hun naasten zo goed en zo snel mogelijk duidelijkheid over hun klachten en begeleiden hen hierbij. Ook doen wij belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van dementie.

Ons onderzoek richt zich o.a. op het bestuderen van onderliggende ziektemechanismen en het identificeren van nieuwe risicofactoren. Ook wordt onderzoek verricht om state-of-the-art diagnostische instrumenten te ontwikkelen waarmee de ziekte in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Ten slotte onderzoeken we manieren om de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Omdat we een officieel expertisecentrum voor frontotemporale dementie (FTD) zijn, richten verschillende onderzoekslijnen zich specifiek op deze vorm van dementie. Ook werken wij in ons onderzoek nauw samen met de ERGO-studie, een langlopend onderzoek naar onder meer hersengezondheid bij 18,000 Rotterdammers in de wijk Ommoord.

Project

Beeldvormend onderzoek van de hersenen middels MRI en CT (en soms PET) speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de diagnose en prognose van patiënten die het Alzheimercentrum bezoeken. Wij onderzoeken continu hoe wij neuroimaging hiertoe beter kunnen benutten, en hebben dan ook geregeld vacatures voor specifieke onderzoeksprojecten. Deze variëren inhoudelijk van onderzoek naar de interactie tussen cerebrovasculaire ziekte en de ziekte van Alzheimer, tot het gebruik van automatische segmentaties van hersenvolumes en machine-learning voor het verbeteren van de diagnose en prognose. Voorbeelden van lopende project zijn het ABOARD onderzoek en de AmyVasc studie.

Taakomschrijving

Als onderzoekstudent binnen dit project ben je betrokken bij alle fases van het onderzoek, dat wil zeggen: datacollectie, -analyse, interpretatie en disseminatie van resultaten middels presentaties of (wetenschappelijke) publicatie. Denk bij datacollectie bijvoorbeeld aan het verkrijgen van informatie uit medische dossiers of het beoordelen van MRI-beelden. De precieze invulling is afhankelijk van het deelproject waaraan je zult werken, uiteraard in gezamenlijk overleg en mede ingegeven door jouw voorkeuren.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het includeren van patiënten met dementie in het klinisch wetenschappelijke cohort van het Alzheimercentrum, en ben je op die manier onderdeel van ons klinische team tijdens polikliniek dagen.

Wij bieden

Je maakt deel uit van een enthousiast en toegewijd onderzoeksteam binnen het Alzheimercentrum, alsook de afdelingen Radiologie en Neuro-epidemiologie, met diverse mogelijkheden om jezelf verder te bekwamen in het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zowel op het gebied van neurodegeneratieve ziekte en neuroimaging, als op onderzoeksmethodologisch vlak is uitgebreide expertise aanwezig in het begeleidend team, dat bestaat uit laagdrempelig toegankelijke promovendi en postdocs binnen ons centrum.

Wij zoeken

Intrinsiek gemotiveerde studenten in elke fase van hun opleiding geneeskunde, klinische technologie, psychologie, of andere opleiding in de gezondheidswetenschappen.

Interesse?

Stuur een CV en korte motivatie naar f.j.wolters@erasmusmc.nl (contactpersoon dr. Frank Wolters, arts-epidemioloog). Vermeld hierbij de gewenste startdatum en duur. Wij streven naar een reactie binnen twee weken.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!