ALECTOR fase 3 (Medicijnonderzoek)

Duur: De totale duur van de studie is vanaf de keuring tot het laatste vervolgbezoek 13 maanden (totaal 16 bezoeken) voor mensen met frontotemporale dementie en 2 jaar voor mensen met een verhoogd risico op frontotemporale dementie (totaal 28 bezoeken).
Startdatum:
De trial start in januari 2021.
Vergoeding:
Gemaakte reiskosten en een lunch worden vergoed. Er staat geen andere vergoeding tegenover deelname aan de studie.

Deze fase 3 studie onderzoekt het effect van het potentiële medicijn AL001 bij mensen met bepaalde erfelijke vormen van frontotemporale dementie.

Wat willen we bereiken?

Het doel is om te onderzoeken wat het effect van het middel AL001 is op de ziekteverschijnselen van FTD. Hiervoor worden uitkomsten van neuropsychologische testen, vragenlijsten, MRI scans en bloedonderzoek vergeleken tussen mensen die het middel AL001 krijgen, en mensen die een placebo (een nepmiddel) krijgen. Zie tevens het kopje ‘Veelgestelde vragen’.

Welke patiënten kunnen deelnemen?

De volgende groepen mensen kunnen worden gekeurd voor deelname aan het onderzoek:

 • Mensen met frontotemporale dementie of corticobasaal syndroom (CBS) door een erfelijke afwijking in het progranuline gen (GRN).
 • Mensen zonder klachten maar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van frontotemporale dementie doordat bij hen een erfelijke afwijking in het GRN gen is vastgesteld.

Voorwaarden

 • Mensen bij wie de erfelijke afwijking in GRN in de familie voorkomt, maar zelf niet weten of zij deze ook bij zich dragen, kunnen niet deelnemen.
 • Er moet een onderzoekspartner, zoals een partner of familielid, beschikbaar zijn om u te begeleiden en om informatie te geven over uw denkvermogens en dagelijks functioneren.
 • U kunt niet deelnemen aan het onderzoek indien u zwanger bent of reeds deelneemt aan een andere medicijnstudie.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Indien u graag meer informatie wilt en/of denkt in aanmerking te komen om deel te nemen aan deze studie, neemt u dan contact op met de onderzoekers via poli.alzheimercentrum@erasmusmc.nl of 010-7043822.

Mensen die deelnemen aan het (twee)jaarlijkse onderzoek naar erfelijke vormen van FTD (FTD-RisC studie) en in aanmerking komen om deel te nemen aan de medicijnstudie, zijn hier reeds persoonlijk op geattendeerd.

Wat gaan we doen?

Tijdens de behandelperiode krijgt u eens per 4 weken over een infuus in de ader het studiemedicijn. Bij elk bezoek wordt u gevraagd naar eventuele bijwerkingen, en wordt lichamelijk onderzoek, bloed- en urineonderzoek verricht en worden hartfilmpjes gemaakt. We maken elke vier maanden een MRI scan van de hersenen. U en uw onderzoekspartner worden gevraagd vragenlijsten in te vullen en u wordt gevraagd opdrachtjes uit te voeren zoals tekenen of tellen. Een bezoek duurt 4 tot 5 uur.

Veelgestelde vragen

 • Vraag: Is er een kans dat ik een placebo krijg, d.w.z. niet het studiemedicijn maar een nepmiddel?
  Antwoord:
  Ja, van elke drie mensen die meedoen aan het onderzoek krijgt er één een placebo (33%). De beslissing wie het medicijn en wie het placebo krijgt, is volstrekt willekeurig. Zowel u als het studieteam is gedurende de gehele studie niet op de hoogte of u het medicijn krijgt of het placebo.
 • Vraag: Zijn er bijwerkingen van dit middel bekend?
  Antwoord:
  Er zijn in eerdere studies geen ernstige bijwerkingen in verband gebracht met AL001. De meest gerapporteerde bijwerking is voorbijgaande hoofdpijn.
Terug naar het overzicht
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!